De weg naar het succes.

 In onze liefhebberij wordt verwacht dat de ouders de in zich dragende eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen waarbij het hier niet enkel gaat om de uiterlijk zichtbare doch ook om de innerlijk- onzichtbare. Dit betekent dan dat de jongen een mengeling van zowel ouderlijk als voorouderlijke eigenschappen in zich dragen.De gelijkenis tussen twee zusterdieren mag dan nog zo groot zijn, volkomen identiek aan elkaar zullen ze nooit zijn.
Staan zij in familierelatie tot ram en voedster en ouders dan zullen de nakomelingen en gelijksoortige bouw en type vertonen.

Wil een fokker zich waarlijk "fokker" noemen, dan zal hij de kunst moeten aanleren tot het selecteren van de goede vererving.
Allereerst dient gestart worden met een goede uitgangspositie: goed begonnen is half gewonnen..
Een kansspel wordt het in ieder geval als men zijn dieren "gewoon" laat paren zonder enige voorkennis van fouten van de ouders en voorouders. Een koppel samenstellen op een dergelijke manier is uit den boze.. Een vooruitstrevende fokker moet zich nu eenmaal kunnen schikken naar diverse omstandigheden en tevens naar hetgeen de natuur hem biedt. Wat huisvesting betreft, gebeurt de fok wel op een andere manier doch ook de natuur als onvermijdelijke leermeester moet gevolgd worden gezien daarin onverwant en inteelt toegepast wordt. Immers, de natuur heeft hier haar wegen bepaald om dit tot welslagen te bestempelen.

 Een fokker die ieder jaar opnieuw een ram of voedster aanschaft fokt "onverwant" hetgeen hem elke poging tot het opzetten van een "stam" uit de hand neemt. Hij zal wenselijk een hoogvlieger halen maar over een stam in de echte betekenis van het woord zal hij nooit kunnen spreken.
Tal van fokkers zijn nog steeds de mening toegedaan dat door paring van onverwante dieren sterke nakomelingen kunnen verwacht worden. Hierbij wijst de praktijk uit dat zij het niet bij het rechte eind hebben: tussen theorie en toepassing ervan ligt veelal een hemelsbreed verschil ook geldend voor de liefhebberij in onze hobby

Inteelt: hier stel ik vast dat ervaren fokkers deze methode aanwenden teneinde een dier op zijn fokwaarde te kunnen bepalen. In hoeverre mag inteelt toepast worden? Dit dient door de fokker geweten te worden om reden dat hijzelf het juiste tijdstip moet kunnen bepalen om ander bloed in te brengen
( indien mogelijk?).Enkel op deze manier kunnen in de fokkerij stappen in de goede richting worden gezet .
Immers "Inteelt" biedt toegang tot het vaststellen van zowel de goede als de slechte eigenschappen van het dier. Soms wordt beweerd dat deze fokmethode een slechte invloed heeft op de jongen daar zij gemakkelijker problemen geven aan het gebit en de bouw.

Vele tentoonstellingsdieren worden via inteelt plan gefokt: de ouders worden meerdere malen naar en aan elkaar gepaard teneinde de goede eigenschappen te bekomen.
Het gaat dus hier om een methode van als het ware "vasthechten " van de goede eigenschappen( zowel innerlijke als uiterlijke)
"Inteelt" levert als grootste voordelen: als type en het kleur waarbij alle vreemde types tot uitsluiting worden gedoemd.
De dominante factor treedt altijd naar voren met als enkel nadeel dat zowel de goede als de slechte kenmerken dominant zijn. Het is natuurlijk de fokker die voor zich zelf dient uit te maken welke weg hij zal verkiezen.
Bij voorzetting van "Inteelt" kan altijd een gevaar schuilen dat in een zo ergere mate kan uitlopen tot aantasting van het centrale zenuwstelsel ( bij blauwoog polen) en tevens gewrichtsverlies.
Bovenstaand aangehaald "gevaar" zal in de natuur niet zo snel aanbod komen gezien hier de "wet van de sterkste" de bovenhand heeft.
Ook de fokker mag het niet zo ver laten komen of hij moet er de nadelen van op de koop toenemen.

k zelf ( zonder echter opdringerig te doen) ben altijd voorstander geweest van "Lijnenteelt" daar deze teeltvorm bestaat uit het fokken van een welbepaalde lijn derwijze dat dieren, die niet tot de gekozen lijn behoren, uitgesloten worden. Dit belooft de meeste kans op succes voor het vastleggen van de gewenste eigenschappen: de hieraan verbonden voorwaarde is natuurlijk het bevatten van de gewenste vorm, tekening, enz., en dan de volgende generaties weer selecteren. Zo ben ik al verschillende jaren bezig met de drie rassen die ik kweek, "Parelgrijs van Halle "ben een van de enige fokkers van dit ras waar moet ik de mostaard halen?.
De voorstanders van" inteelt" moeten zorgvuldig te werk gaan en hierbij de lichamelijke kwaliteiten der ouders nooit uit het oog verliezen. Voordeel is dat er in twee richtingen kan gefokt worden, te weten langs vaders en moeders zijde. Vergeet hierbij echter niet dat men enkel stapsgewijze vooruit komt met betrekking tot het uitsluiten van fouten.
Besluit dat "inteelt moet zeer ernstig genomen worden. Indien dit niet wordt nageleefd, sluit deze teeltvorm een zeer belangrijk gevaar in.

 Wilfried de Witte
A. keurmeester
5 november 2009