DRACHTIGHEIDSTOXEMIE

Deze komt voor bij drachtige voedsters tijdens de laatste dagen van de dracht. Het verloop is meestal dodelijk.

Ziekteverschijnselen
Enkele dagen voor het werpen treedt lusteloosheid op met verlies van eetlust. De evolutie is zeer snel ; dergelijke dieren sterven vlug.

Letsels
Weinig typisch, alhoewel vettige leverdegeneratie frekwent voorkomt, samen met afsterven van de vruchten.

Diagnose
Deze steunt op het klinisch verloop enkele dagen voor het werpen, samen met mogelijke leverafwijkingen.

Behandeling
Zeer weinig doetreffend alhoewel profylactisch glucose in het voeder kan verstrekt worden dat relatief vezelrijk moet zijn, in plaats van eiwitrijk.