HYPOCALCEMIE

Oorzaak
Hypocalcemie bij goede voedsters tijdens de lactatie.

Ziekteverschijnselen
Voedsters met goede melkgift vertonen 1-3 weken na het werpen, weinig eetlust, er is anemie van huid en extremiteiten. Circulatiestoornissen treden op. Tetanietoestanden komen relatief zelden voor doch de dieren sterven vlug, na een periode van verlamming vooral van de achterkant.

Letsels
Deze zijn niet opvallend.

Diagnose
Deze steunt op vlug optredende ziekteverschljnselen bij goede voedsters met grote nesten, enkele weken na de partus.

Behandeling
1-2 ml calciumgluconaatoplossing worden langzaam i.v. toegediend.

Preventief dient tijdens de dracht een goed mineraalmengsel te worden toegediend.