Conjunctivitis

Dit kan een op zichzelf staande aandoening zijn, veroorzaakt door bijvoorbeeld stof, tocht, koude, prikkelende stoffen (ammoniakdampen bij een slechte ventilatie en dichte hokbezetting) of strodeeltjes.
Het kan ook een symptoom zijn van infectieziekten zoals snot (pasteurella) en myxomatose.

Symptomen:
De oogrand is vaak met korstjes bedekt en door tranenvloed in de binnenooghoek vochtig en zitten de haren daar vastgekoekt. Wordt de aandoening chronisch dan kan daar een kale vlek ontstaan

Behandeling : De oorzaken dienen vermeden te worden. Irritatie vermijden (ammoniakconcentratie nagaan en tocht vermijden). Na de behandeling kunnen de symptomen herbeginnen doordat de oorzakelijke kiem in de neusholte aanwezig blijft.
's Morgens de ogen uitwassen met Ocal en oogdruppels gebruiken, oogzalf met antibiotica, cortisone (terracortril, terramycine)

Infectueuze keratoconjunctivitis

Wordt waarschijnlijk veroorzaakt door virussen en/of mycoplasmata. Mogelijk staat de aandoening in verband met besmettelijk snot, waarbij in een zeer vroeg stadium dan secundaire bacterien (staphylococcen) de bovenhand krijgen

Symptonen :
Oedemateuze zwelling van de conjunctiva. Ook de cornea (oogbindvlies) is aangetast. Deze vertoont een duidelijke troebeling. Door krabben kan een verzwering van de cornea ontstaan.

Therapie:
goed te behandelen met IRGAMED oogzalf