OVERBELASTING

Oorzaak

Deze toestand van maagoverbelasting komt betrekkelijk frequent voor en dit om reden van het kleine volume van de maag (40 m]).
Een overvulde maag komt vooral bij jonge dieren voor,. Dit kan het geval zijn kort na het spenen of wanneer de jongen nog niet aangepast zijn aan het ruwvezelvoeder of aan geconcentreerd voeder.
Als oorzaak geldt een plotse verandering in het dieet of wanneer het voeder met onregelmaat wordt toegediend, zodat op een zeker ogenblik de dieren zeer hongerig zijn en daarom een grote hoeveelheid voeder innemen, wanneer ze daartoe gelegenheid hebben. Het gevolg daarvan is maaguitzetting, met maagontsteking, waarin ook de dunne darm kan betrokken zijn, met darmgisting en opgeblazenheid. Wanneer dergelijke verschijnselen zich herhaaldelijk voordoen, dan kan dit leiden tot een verdunning van de maagwand, faktor die predisposeert tot maagscheuring.

Ziekteverschijnselen :
De ziekteverschijnselen zijn niet typisch, de konijnen zien er opgeblazen uit en vertonen geen eetlust.

Letsels
Maaguitzetting-darmgisting en darmovervulling met gas.

Diagnose
Zeer viug optreden van opgeblazenheid alsook de letsels.

Behandeling
De behandeling is zeer rudimentair, het geldt hier hoofdzakeiijk preventieve rnaatregelen nl. voederen op regelmatige ogenblikken, wat afwisseling geven in het voeder nl. een deel bestaande uit droog ruwvezelsvoeder, een ander uit samengesteld voeder (korrels) en tenslotte een hoeveelheid groenvoeder. De effectieve behandeling bestaat in de dieren te laten vasten, eventueel een purgans (5 ml ricinusolie) geven en vervolgens terug voederen doch dan alleen lichte kost. Istizine heeft effekt in gevallen van hardnekkige obstipatie.

OPSTOPPING

Oorzaken en ziekteverschijnselen

Deze aandoening verwekt geen speciale ziektetekens. De oorzaken zijn weinig gekend, wel kan gedacht worden aan toediening van te veel droog voeder, aan een slechte leverwerking (leverletsels) of aan te weinig beweging - voor dit laatste punt steunt men zich vooral op het feit dat dit zelden bij wilde konijnen voorkomt. Anderziids kan na diarree de aars toegeplakt zijn, zodat mechanische opstopping zich voordoet.

Behandelling

Als behandeling kan wat meer groenvoeder worden verstrekt, of ook voeder dat meer vocht bevat, alsook een purgans nl. : istizine, paraffineolie, ricinusolie, agarol, lijnzaad, psillium enz. Voorafgaandelijk wordt indien nodig de aars vrijgemaakt.