METEORISME-TYMPANIE-TROMMELZUCHT

Oorzaak
Deze stoornis kan optreden bij coccidiose, darmontsteking, muceuze enteritis, obstructie, rodentiose, gastro-intestinale parese voornameiijk bij zogende voedsters, 8-30 dagen na de partus.

Ziekteverschijnselen en Letsels
De dieren hebben een opgezette buik, bij bekloppen zijn gassen aantoonbaar (tympanie). Vervolgens ontstaat druk op het middenrif, de ademhaling is opperviakkig en zeer vlug treedt er sterfte op.

Diagnose
Trommelzucht - opgeblazenheid bij voedsters na de partus.

Behandeling
Symptomatisch kunnen producten met cholinergische activiteit worden toegediend. Ook kunnen laxativa nuttig zijn.