Zaagsel schadelijk voor uw knaagdier of konijn?

Zaagsel bevat zo veel toxische stoffen dat het totaal ongeschikt is als bodembedekker voor knaagdieren en konijnen. Maar ook de verzorger van de dieren loopt risico. Ook voor paarden is zaagsel matig geschikt als bodembedekker.

Zaagsel wordt grotendeels gemaakt van naaldbomenhout, dat vele giftige stoffen bevat, waaronder de beruchte aromatische koolwaterstoffen, met als belangrijke component abietinezuur.
Door het intensieve contact van de knaagdieren met hun bodembedekker heeft dit grote gevolgen voor hun gezondheid en geeft meer kans op tumoren, longontsteking en verkort in belangrijke mate de levensduur.

Diverse soorten zaagsel die gebruikt worden in Nederland zijn recentelijk onderzocht op deze giftige stoffen in het laboratorium van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
De resultaten waren schokkend; hoge niveaus van de toxische koolwaterstoffen werden gemeten.
Het is duidelijk dat dit zaagsel leverfunctiestoornissen en leverziekten geeft, klachten veroorzaakt aan de luchtwegen en de kans op kanker vergroot.
Als conclusie kunnen we stellen dat zaagsel ongeschikt is als bodembedekker voor knaagdieren en konijnen. Maar ook voor fretten, paarden en de verzorger die werkt met zaagsel zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan deze schijnbaar onschuldige stof..

Waarom is zaagsel dan altijd gebruikt?

Zaagsel wordt al jaren door veel houders van knagers en konijnen gebruikt omdat het goedkoop is en vaak lekker ruikt. Ook heeft zaagsel natuurlijke insectenwerende en desinfecterende eigenschappen door de aromatische verbindingen, die in het hout zitten, met name in het hout uit naaldbomen.
Maar vele publicaties uit de wetenschappelijke literatuur en de gegevens uit het recente onderzoek in Wageningen geven aan dat het onverantwoord is onze geliefde huisdieren nog langer op zaagsel te houden.
Voor dierenartsen en dierenspeciaalzaakhouders ligt er een taak om de eigenaren van knagers voor te lichten over alternatieven.

Is er iemand van de leden die op dit artikel kan reageren. Ikzelf gebruik al jaren zaagsel om mijn hokken mee te strooien en heb daar nog geen nadelige effecten van ondervonden. Graag een seintje naar het secretariaat van de speciaalclub. Dank bij voorbaat!