Tekeningen bij onze dwergen

Ik wil wel iets kwijt over onze dwergen deze met tekeningen, je ziet ze zelden op onze tentoonstellingen, ik weet dat het zeer moeilijk is dwergen fokken op zich is al niet gemakkelijk, en dan nog de tekening erop krijgen, je moet natuurlijk een echte fokker zijn om dit vol te houden.

Het zou wel eens nuttig kunnen zijn om enkele kruisingen te bespreken hoe men juist tewerk moet gaan om een tekening te bekomen.

Rustekening.

Laat ons beginnen bij de rus, de meeste kleurdwergen met rus tekening zijn ontstaan uit midden sepia marter. Midden x midden geeft over grote aantallen gerekend altijd 50 % midden en 25 % rustekening of wit. De donkere en russen of witte zijn dan ook fokzuiver van hun kleur.

Wanneer men nu dan twee rusjes onderling paart geven ze weer russen zo blijf je dan verder doorgaan en kan je zo een stammetje op zetten, deze dieren zullen dan ook een goede bouw en type vertonen omdat ze dit meegekregen hebben van de sepia.

Het grootste probleem is hier de lakzwarte kleur te krijgen op masker en extremiteiten omdat hier een albino factor aanwezig is en dit is een kleur bederver, en ook voor een stuk de marter.

Er is ook een mogelijkheid om zwarte kleurdwergen in te fokken, hier zou men in de tweede generatie al resultaat moeten van zien.

De overige kleuren in blauw en bruin zien we bij nooit, het is zelden ook bij de gewone rus.

Ik kan U een zaak meegeven wat van zeer groot belang is, rusjes met zware brilvorming, hou deze dieren in eer dat zijn de dieren met het meest pigment die heb je nodig voor verdere fok.

Hollandertekening.

Deze dwergen zijn ontstaan uit kruisingen tussen twee polen blauwoog en de roodoog, de blauwoog is de kleurdrager, de roodoog daar tegen is de kleurloze, als men deze twee kruist bekomt men gevlekte dieren, om in de toekomst  goede blauwogen te fokken moet men altijd een gevlekte terug paren aan de blauwoog zo verliest met het kopprofiel niet.

Het type van kleurdwergen met Hollander tekening is zeer goed wat de kop betreft, zoals ik al passen deze ook goed op blauwogen

Hollanders onderling kruisen geven vaak problemen met de rugband deze mag niet vast hangen aan de voorbenen als de band te ver naar voorkomt wat meestal het geval is, het samen komen van de bandtekening op de buik moet zo klein mogelijk zijn op de buik, alsook inlopen op de manchetten de nekbelijning en kopplaten geven ook nogal vlug problemen, een dier met een onregelmatige kopplaat geeft nooit goede bles en nekbelijning.

Laar het ons houden met een paar kleuren de meest voorkomende zijn zwart en blauw.

Bij het selecteren moet men vooral op de ogen letten hier kan gemakkelijk een afwijking op zitten o.a. kan men twee verschillende kleuren hebben en ook vlekken.

Dit kan men soms recht trekken met konijngrijs in te fokken.

Witte van Hotot.

Hier zijn we in de zelfde pot beland hier zit Hollander, blauwoog en vlinder in.

Hier ook op de oogkleur letten. Men spreekt hier van een oogomzoming.

De meeste dieren die ik al tegen gekomen ben hebben het moeilijk met de kopvorm, hier kan de blauwoog weer verbetering in brengen.

Men moet hier wel rekening houden met de tekening deze vererft ook gedeeltelijk intermediair, hier komen dus ook Hollander tekening uit.

Deze kunnen waarde vol zijn voor de oogomzoming.

Japanner tekening.

Hier zijn we weer in de pot aan het roeren waar alles kan in voorkomen, zowel Hollander als hotot alsook japanner het is kwestie van geluk  maar een japanner zit er zeker in.

Men moet hier een roodgele kleur hebben met zwart maar de zwarte kleur is niet zo zuiver dit kan men verbeteren met het inkruisen van zwart in de twee generatie heeft men weer japanner terug.

Het is aan te raden om japanner onderling te kruisen, wanneer men hier konijngrijs in fokt die dominant bekomt men te veel konijngrijze.

De tekening is ook zeer moeilijk men verlangd op de kop dat de kleuren verdeeld worden op het linkeroor dit zou dezelfde kleur het oor zou moeten voorkomen zoals ook op de borst dit is bijna niet mogelijk en toch kan het dan hebben we de banden op de rug.

Het is zeer moeilijk veel respect voor de liefhebben die dit wil fokken.

Wat de keuring betreft van tekening rassen hier zou men natuurlijk niet te streng mogen op zijn, ikzelf heb nog al de gewoonte van de standaard toe te passen maar dat is bij niet haalbaar, er zo veel kleine foutjes als men deze zou toepassen blijven er geen punten meer over.

Ik tracht hier de gulden middenweg te nemen en dan lukt om nog een zeker getal te verzamelen, natuurlijk de uitsluiting fouten moet men zeker bestaffen.

Wat men zeker moet onthouden zoals bij russen blauw kan de nagelkleur zwak zijn bij japanner kan de oogkleur minder sterk zijn zoals bij vlinders door kruisingen met blauw en bruin.

Bij onze vaste kleuren moet dit zeker in orde zijn.

Laat ons hopen dat we in de toekomst toch nog enkele tekening dieren mogen begroeten op onze tentoonstellingen.

W de Witte