De ijzergrauwe kleur

De ijzergrauwe kleur heeft veel verwanten deze kleur is geen fokzuivere kleur, dus (recessief) wat betekent dat nu, ..dat er nog medespelers op het terrein aanwezig zijn.
De ijzegrauwe kleur is een erkende kleur deze zien we regelmatig op onze tentoonstellingen, staalgrauw hangt hier tegen, maar zien we bijna nooit omdat dit geen erkende kleur is.

Staalgrauw is een zeldzame kleu,r deze leunt aan tegen de zwarte kleur , voor mij een onmisbare kleur om een goede ijzegrauwe te fokken.

Waar ligt nu het verschil tussen deze twee kleurslagen?
Als men nu de standaard er bij neemt krijgen we het volgende:

IJzergrauw, de dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze haren waarop een regelmatige zwarte ticking zich aftekent. Deze mag niet te zwaar beladen zijn. Het grootse probleem is hier de buikkleur, deze zou dezelfde kleur moeten dragen als de dekkleur op de rug.
De oren zijn soms ook te donker dit komt ook omdat daar de haren kort zijn, dit doet zich ook voor bij de zwartgrannen.
De triangel is donkerbruin, de staart kleur is tegen het zwart, maar de onderzijde moet wel een blauwachtige kleur hebben en niet naar de lichte kant over hellen, wat meestal het geval is.

De tussenkleur is zeer belangrijk alsook de grondkleur.
De tussenkleur is donkerbruin en de grondkleur moet zeer donkerblauw zijn, wat op de buik soms problemen kan geven.
De konijngrijze factor kan dit beïnvloeden.

Staalgrauw heeft bijna dezelfde kleur als ijzergrauw, wel natuurlijk iets donkerder, de grijze kleur is donkerder en vertoont meer ticking.
De kleur moet zich ook over het ganse lichaam uitstrekken, de triangel is ook klein en donker bruin, ook het ganse lichaam is donkerder.

IJzergrauw is genetisch gezien het eenvoudigste en kan dus gemakkelijk gefokt worden.
Wanneer men nu ijzergrauw x ijzergrauw fokt dan krijgen we 50% ijzergrauw en 25% konijngrijs en 25% zwart .
Deze zwarte konijnen verschillen van kleurslag zwart omdat ze een donkerbruine triangel hebben en een zekere hoeveelheid bruin in dekkleur .
Deze zwarte dieren hebben wel het voordeel dat ze kunnen gebruikt worden in combinatie voor de factor ijzergrauw.
Kruist men deze dieren op zuiver zwart dan zal men erfelijk roest mee dragen in de pels vooral op de buik.
De bruine schijn zal ook alles besmetten in deze zwarte kleurslag.
Wanneer men een dergelijk zwart konijn terug paart aan konijngrijs, dan krijgt men 100% ijzergrauw.

Paart men nu ijzergrauw aan konijngrijs dan bekomt men 50% konijngrijs en 50% ijzergrauw, paart men ijzergrauw aan zuiver zwart (ABCDg) dan bekomt men 50% ijzergrauw en 50% konijngrijs, maar deze dieren zijn niet fokzuive,r dus hetrozygoote dieren voor de wildkleur.

Staalgrauwe tegenhangers is een ander probleem, men tast nog steeds in het duister waar deze genetisch thuishoort. Ik denk dat hier eerder sprake kan zijn van een modificatie of mutatie?.

Donkergrauw, een kleurslag die bij onze oosterburen wel erkend is , deze leunt aan tegen staalgrauw. Deze kleur is bij ons niet erkend.

Om goede ijzergrauwe dieren te fokken moet men over een staalgrauwe beschikken. Staalgrauw en ijzergrauw geven de ideale ijzergrauwe kleur , de kruising tussen konijngrijs en zwart is niet de juiste, deze dieren hebben te veel problemen met de buikkleur.
De ijzergrauwe dieren hebben ook het voordeel van een speciale pels te bezitte. Deze kan men ook gebruiken om in te kruisen bij witte dieren (albino) omdat de pels gemakkelijk te lang wordt bij kruisingen onderling, wat bij ijzergrauw het geval niet is natuurlijk een albino factor is niet dominant de beste dieren vallen uit de F 2 generatie.

Ik hoop bij deze toch iets bijgebracht te hebben wat deze kleurslag betreft.

W. de Witte
A. keurmeester konijnen.