Het zilvervos patroon                                                                          Keurmeestercongres 4 april Jezus-eik 2009

DSC01458.JPG

Oorsprong Engeland.Volgens de literatuur is het zo rond de jaren 1920 dat de zilvervos, onafhankelijk van elkaar, gecreëerd werd zowel door Engelse als Duitse fokkers.Er werd gebruik gemaakt van kruisingen tussen Chinchilla en Tan. Na verschillende jaren van steeds weer experimenteren door meerdere fokkers verkreeg men het beoogde resultaat.Deze kleurdwerg met patroontekening is uit Nederland naar België geïmporteerd en heeft steeds enkele vakkundige  fokkers weten boeien om het in stand te houden.  Voor het ogenblik is de kwaliteit van hoog niveau en is de toekomst hoopvol.De Zilvervos als kleurdwerg is erkent in drie kleuren : zwart, blauw en bruin, en in volgende marter variëteiten : donker en middensepiaDe pels kwaliteit en pelsconditie zijn zeer belangrijk.Een Zilvervos met een korte of dunne pels is eigenlijk geen zilvervos. De Zilvervos straalt een bijzondere schoonheid uit!We hebben het bij de Zilvervos over een mutatie.Het is een combinatie van Chinchilla en Tan factor.Daardoor  ontstaat het fenotype waarbij het rood van de Tan factor in wit is veranderd.Dus is de Zilvervos een gekleurd dier waarbij de aftekening wit gekleurd is.De spitsen en flanken achterhand, borst en benen zijn wit gepunt.Dit kan alleen als de Chinchilla factor aanwezig is in het dier. Het is zeker geen eenvoudig ras.Van fokker en keurmeester word het nodige gevraagd om dit ras op de juiste waarde te beoordelen. Bouw en type :  gaan we niet dieper op in, omdat we het hier bij het patroon houden.Het kleurpatroon,ook wel Zilvervos uitmonstering genoemd of tekening patroon is bij de Zilvervos uiterst nauwkeurig vastgesteld wat betreft diverse onderdelen. Dit staat uitvoerig beschreven in onze standaard.Zoals gezegd heeft de Zilvervos een aftekening doch behoort niet tot de groep tekening rassen.Het patroon vertoont veel gelijkenis met het Tan patroon doch er zijn enkele fundamentele verschillen.Ten eerste de borst en voorbenen vertonen nogal uiteenlopende eisen. De Tan moet een brede en hoogmogelijke tankleur aan borst vertonen en de voorbenen zo schoon mogelijk.De Zilvervos laat een borst zien die gelijk is aan dekkleur met een groot aantal  mooi regelmatige geplaatste spitsen en ook de voorbenen hebben dezelfde eis dus ook regelmatig verspreide spitsen.De Tankleur is bij de Zilvervos uiteraard veranderd in wit. Het Zilvervos patroon is van zeer groot belang, we mogen er dan ook hoge eisen aan stellen zonder te overdrijven.Als men het aantal punten die er staan voor het onderdeel patroon namelijk 15 punten vergelijkt met de 30 punten voor dek en buikkleur en tussen en grondkleur dan is het belangrijk dit geheel in een juiste verhouding wordt gezien en dit ook niet overwaarderen en afstraffen.                     DSC01529.JPG         DSC01528.JPG Het is gemakkelijk om fouten te vinden aan het patroon.Hier gaat het om de juiste prioriteit te stellen en daarna te oordelen.Een voornaampunt is de scherpe neusbelijning, de zilverkleurige haren die buiten de neusvleugels staan gelden als een lichte fouten bij een sterke aanwezigheid spreekt men hier van een meelsnuit                                          DSC01514.JPG De oogringen dienen goed zichtbaar en zo goed mogelijk gesloten te zijn.Op dit onderdeel komen er vaak fouten voor.De oogring is wel aanwezig maar is aan de onder en bovenzijde vaak zo vervaagd dat van een mooi gesloten oogring niet gesproken kan worden.Dit onderdeel  verbeteren is wel gewenst maar het gevaar is dan, dat met te veel gekleurde haren op de snuit krijgt.Goed gesloten oogringen worden gevraagd, deze komen ook voor, wel zien we dan dikwijls dat de neusbelijning wat minder scherp is, en dat de borst wat licht van kleur is .Een mooie borst en voorbenen, prefereren we boven mooie oogringen met tekortkomingen aan borst en voorbenen.                   DSC01517.JPG              DSC01518.JPG De kleur van de borst dient zwart, blauw of bruin te zijn met daarop een mooie heldere maar vooral een regelmatige verdeling van de witgepunte haren die we spitsen noemen ook op de voorbenen moet dit zo zijn.De achter benen zijn aan de binnen zijde ook wit gekleurd en de twee buitenste tenen staan in het gekleurde veld.Een scherpe scheidingslijn verloopt over het achter been tot aan de nagels, de nagels zijn donker hoornig gekleurd.Men mag op de been belijning geen dwarsbanden zien, al hebben we soms wel een schaduw.Dit kan men als lichte fout aanrekenen.                                DSC01522.JPG Aan de flanken en schenkels en achterhand bevinden zich ook die lange uitstekende haren  (de spitsen) deze moeten in een flink aantal aanwezig zijn, aan de aanwezigheid van spitsen moeten hoge eisen gesteld worden.Het verhoogt de waarde van de Zilvervos als ze helder tot uiting komen op een zwart, blauw of bruin kleurveld.                              DSC01520.JPG

De oren dienen aan de voorzijde diep gekleurd te zijn terwijl de achter en binnenkant de witte kleur laten zien.Een voornamelijk punt is ook de triangel deze dient goed strak gelijnd en helder wit te zijn.Een goed gevormde sprekende niet te grote triangel behoort bij een goede zilvervos.Onderaan de oorwortel komt het zogenaamde oorvlekje voor, dit staat in verbinding met de triangel. Dit is geen foutDe buik en onderkant van de staart zijn wit gekleurd maar bij het inblazen moet de diepblauwe kleur aanwezig zijn.Bij overjarige voedsters is het toegestaan dat de grondkleur aan buik vervaagd is .Alle wit gekleurde delen dienen een diepblauwe grondkleur te laten zien, vooral buik en schootvlekken zijn hierbij belangrijk .Hier is het moeilijk de onderdelen van de standaard te voldoen. Je moet de zaak goed inschatten om tot een juiste beoordeling te komen.Een mooi kleurpatroon volgens de eisen met een prima gebouw dier, en dan voorzien van de juiste pels en kleur , dan heeft men zoals je dat noemt een topper in huis.Nog een woordje over de kleur:De Zilvervos is erkend in zwart, blauw, bruin en sepia bij de kleurdwergen.De dekkleur dient glanzend te zijn (zwart glanzend zoals bij de Alaska, blauw moet donkerblauw zijn, bruin voor Havanna).Wij mijden natuurlijk roest en aanslag wat dikwijls het geval is.De oogkleur bij zwart is donkerbruin kastanje kleur, bij blauw blauwgrijs en bij bruin dezelfde kleur zoals bij zwart.Tussenkleur:Hoe dieper en zuivere de dekkleur zich naar de haarwortel uitsterkt des te beter, dan spreekt men ook van een sterke en fraaie tussenkleur.De grondkleur bij zwart dient diepblauw te zijn, de grondkleur bij blauw, is blauw, bij bruin in de grondkleur aan buik blauwachtig te zijn.De tussenkleur bij blauw en bruin zal door de verdunning factor iets minder intenser zijn dan bij zwart.Hoe intenser de grondkleur hoe zuiverder de dekkleur zal zijn.De verzorging vraagt natuurlijk voor alle dieren de volle aandacht.Deze zijn genoeg gekend door fokkers en keurmeesters.Besluit: De Zilvervos is geen gemakkelijk ras doch een goede Zilvervos die een bijzondere uitstraling vertoont is een lust voor het oog.Als jarenlange fokker van dit patroon in dwergen, heb ik ervaring en basis genoeg om op dit vlak mijn man te staan.Ik hoop dat ik met deze bijdrage mijn collega's keurmeesters, aankomende keurmeesters en  fokkers iets heb kunnen bij dragen.

W. de WitteA. Keurmeester konijnen.